Digitalni programibilni slušni aparati koriste digitaliziranu obradu zvuka ili DSP. DSP mijenja zvučne valove u digitalne signale. U pomoć je računalni čip. Ovaj čip odlučuje je li zvuk šum ili govor. Potom mijenja pomoć u svrhu pružanja jasnog i glasnog signala.

Digitalni slušni aparati se prilagođavaju. Ove vrste pomagala mogu mijenjati zvukove u skladu s vašim potrebama.

Ova vrsta slušnog aparata je skupa. No, može vam pomoći na mnoge načine, uključujući lakše programiranje; bolje pristajanje; sprečavanje zvukova da postanu preglasni; manje povratnih informacija i manje šuma.
Neka pomagala mogu pohraniti različite programe. Ovo vam omogućuje da sami promijenite postavke. Možda postoji podešavanje vremena u kojem je telefon. Druga bi vam postavka mogla biti kada ste na bučnom mjestu. Možete pritisnuti gumb na pomoći ili pomoću daljinskog upravljača promijeniti postavku. Vaš audiolog može ponovno programirati ovu vrstu pomoći ako se vaš sluh promijeni. Oni također traju dulje od ostalih vrsta pomagala.

%d个搜索结果:

Prikaži bočnu traku